• Od małych imprez po potężne festiwale

  Od małych imprez po potężne festiwale

  Zawsze wkładamy nasze serce i doświadczenie

 • Od małych imprez po potężne festiwale

  Od małych imprez po potężne festiwale

  Zawsze wkładamy nasze serce i doświadczenie

 • Od małych imprez po potężne festiwale

  Od małych imprez po potężne festiwale

  Zawsze wkładamy nasze serce i doświadczenie

 • Od małych imprez po potężne festiwale

  Od małych imprez po potężne festiwale

  Zawsze wkładamy nasze serce i doświadczenie

 • Od małych imprez po potężne festiwale

  Od małych imprez po potężne festiwale

  Zawsze wkładamy nasze serce i doświadczenie

 • Od małych imprez po potężne festiwale

  Od małych imprez po potężne festiwale

  Zawsze wkładamy nasze serce i doświadczenie

 • Od małych imprez po potężne festiwale

  Od małych imprez po potężne festiwale

  Zawsze wkładamy nasze serce i doświadczenie

 • Od małych imprez po potężne festiwale

  Od małych imprez po potężne festiwale

  Zawsze wkładamy nasze serce i doświadczenie

Dotacje unijne

Projekt unijny pn."Rozwój i podniesienie konkurencyjności Visual Sensation laser shows&technologies dzięki innowacyjnym inwestycjom". 
W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące efekty: wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie oraz wprowadzenie innowacji produktowych, nietechnologicznych, procesowych. 

- wartość projektu, 1 841 650,00 PLN
- wkład Funduszy Europejskich 828 558,33 PLN


Mamy przyjemność poinformować, że nasza firma otrzymała dofinansowanie do realizacji projektu zatytułowanego: “Innowacyjne widowiska laserowo-multimedialne”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.