• Od małych imprez po potężne festiwale

  Od małych imprez po potężne festiwale

  Zawsze wkładamy nasze serce i doświadczenie

 • Od małych imprez po potężne festiwale

  Od małych imprez po potężne festiwale

  Zawsze wkładamy nasze serce i doświadczenie

 • Od małych imprez po potężne festiwale

  Od małych imprez po potężne festiwale

  Zawsze wkładamy nasze serce i doświadczenie

 • Od małych imprez po potężne festiwale

  Od małych imprez po potężne festiwale

  Zawsze wkładamy nasze serce i doświadczenie

 • Od małych imprez po potężne festiwale

  Od małych imprez po potężne festiwale

  Zawsze wkładamy nasze serce i doświadczenie

 • Od małych imprez po potężne festiwale

  Od małych imprez po potężne festiwale

  Zawsze wkładamy nasze serce i doświadczenie

 • Od małych imprez po potężne festiwale

  Od małych imprez po potężne festiwale

  Zawsze wkładamy nasze serce i doświadczenie

 • Od małych imprez po potężne festiwale

  Od małych imprez po potężne festiwale

  Zawsze wkładamy nasze serce i doświadczenie

Przetargi


7 listopada 2019

Ogłoszenie wyników postępowania nr 2/2019

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, stwierdzono, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym przedstawiła firma Sound-Active Paweł Merena

Do pobrania - wersja pdf:

1. Informacja o wyniku postępowania - wersja pdf


3 października 2019

Dostawa wytwornic iskier do pirotechniki scenicznej - 2/2019.

Przedmiotem postępowania jest dostawa 4 sztuk wytwornic iskier z 3 dyszami oraz 8 sztuk pojedynczych wytwornic iskier.

 

Do pobrania

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

3. Załącznik nr 2 - Oświadczenia wykonawcy

4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące doświadczenia

5. Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące braku powiązań

6. Załącznik nr 5 - Oferta


3 cerwca 2019

Ogłoszenie wyników postępowania nr 1/2019

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, stwierdzono, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym przedstawiła firma Kvant lasers s.r.o.

Do pobrania - wersja pdf:

1. Informacja o wyniku postępowania - wersja pdf

2. Informacja o wyniku postępowania - wersja Word


30 kwietnia 2019

Dostawa laserów RGB 6 WAT oraz oprogramowania do sterowania systemami laserowymi do pokazów laserowych. - 1/2019

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 6 szt. systemów laserowy RGB 6 WAT, oraz 2 szt. oprogramowania do sterowania systemami laserowymi do pokazów laserowych. Szczegóły dotyxczące zamówienia znajduja sie w zapytaniu ofertowym.

 

Do pobrania

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

3. Załącznik nr 2 - Oświadczenia wykonawcy

4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące doświadczenia

5. Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące braku powiązań

6. Załącznik nr 5 - Oferta


10 października 2017

Ogłoszenie wyników postępowania nr 3/2017

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, stwierdzono, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym przedstawiła firma TBF - Pyrotec GmbH

Do pobrania:

1. Informacja o wyniku postępowania.


8 września 2017

Zakup i dostawa kompaktowych fontann wodnych, podświetlonych RGB z płonącym ogniem. - 3/2017

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 sztuk kompaktowych fontann wodnych, podświetlonych RGB z płonącym ogniem. Szczegóły dotyczące zamówienia znajdują się w zapytaniu ofertowym.

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

3. Załącznik nr 2 - Oświadczenia wykonawcy

4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące doświadczenia

5. Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące braku powiązań

6. Załącznik nr 5 - Oferta


02 sierpnia 2017

Ogłoszenie wyników postępowania nr 2/2017

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, stwierdzono, że najlepszą ofertą spełniającą wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym przedstawiła firma BARCO NV

Do pobrania:

1. Informacja o wyniku postępowania.


02 sierpnia 2017

Ogłoszenie wyników postępowania nr 1/2017

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, stwierdzono, że najlepszą ofertą spełniającą wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym przedstawiła firma Przedsiębiorstwo Specjalistyczne "TEATR" Marek Gumiński

Do pobrania:

1. Informacja o wyniku postępowania.


27 czerwca 2017

Zakup i dostawa video projektorów minimum 30000 ansi 4K UHD wraz z obiektywami. - 2/2017

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 sztuk video projektorów wraz z 4 obiektywami. Szczegóły dotyczące zamówienia znajdują się w zapytaniu ofertowym.

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

3. Załącznik nr 2 - Oświadczenia wykonawcy

4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące doświadczenia

5. Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące braku powiązań

6. Załącznik nr 5 - Oferta


27 czerwca 2017

Zakup i dostawa wyrzutni buchającego ognia oraz programu komputerowego pozwalającego na tworzenie wizualizacji pokazów multimedialnych. - 1/2017

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 6 sztuk wyrzutni buchającego ognia, sterowanych systemem DMX, oraz programu do tworzenia wizualizacji pokazów multimedialnych. Szczegóły dotyczące zamówienia znajdują się w zapytaniu ofertowym.

 

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

3. Załącznik nr 2 - Oświadczenia wykonawcy

4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące doświadczenia

5. Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące braku powiązań

6. Załącznik nr 5 - Oferta


06 grudnia 2016

Ogłoszenie wyników postępowania nr 3/2016

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, stwierdzono, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym przedstawiła firma LIGHTLINE Lasertechnik GmbH

Do pobrania:

1. Informacja o wyniku postępowania.


20 poździernika 2016

Zakup i dostawa systemów laserowych 5 Wat i 20 Wat do pokazów laserowych. - 3/2016

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 szt. systemów laserowych RGB. Szczegóły dotyczące zamówienia znajdują się w zapytaniu ofertowym.

 

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

3. Załącznik nr 2 - Oświadczenia wykonawcy

4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące doświadczenia

5. Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące braku powiązań

6. Załącznik nr 5 - Oferta


17 czerwca 2016

Ogłoszenie wyników postępowania nr 2/2016

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, stwierdzono, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym przedstawiła firma BLACK FOREST Sp. z o.o.

Do pobrania:

1. Informacja o wyniku postępowania.


06 maja 2016

Ogłoszenie wyników postępowania nr 1/2016

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, stwierdzono, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym przedstawiła firma LIGHTLINE Lasertechnik GmbH

Do pobrania:

1. Informacja o wyniku postępowania.


04 maja 2016

Dostawa wyrzutni buchającego ognia. - 2/2016

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 6 sztuk wyrzutni buchającego ognia, sterowanych systemem DMX. Szczegóły dotyczące zamówienia znajdują się w zapytaniu ofertowym.

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

3. Załącznik nr 2 - Oąwiadczenia wykonawcy

4. Załącznik nr 3 - Oąwiadczenie dotyczące braku powiązań

5. Załącznik nr 4 - Oferta


15 marca 2016

Dostawa oprogramowania wraz z kartą sterującą systemami laserowymi. - 1/2016

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 sztuk oprogramowania wraz z kartą sterującą systemami laserowymi do pokazów laserowych. Oprogramowanie musi obsługiwać pliki shs, lds, bshw oraz bfm, natomiast karta sterująca musi być wyposażona w złącza ILDA 25 pin, oraz złącze DMX. Szczegóły dotyczące zamówienia znajdują się w zapytaniu ofertowym.

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

3. Załącznik nr 2 - Oświadczenia wykonawcy

4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące braku powiązań

5. Załącznik nr 4 - Oferta