PRZETARGI


11 października 2021

Ogłoszenie wyników postępowania nr 2/2021

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, stwierdzono, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym przedstawiła firma KVANT LASERS s.r.o.

 

Do pobrania:

1. Ogłoszenie wyników.


8 września 2021

Dostawa 4 sztuk laserów do profesjonalnych pokazów laserowych – 2/2021.

Przedmiotem postępowania jest dostawa 2 sztuk laserów RGBBOC OPSL o mocy 27 WAT oraz 2 sztuk laserów RGBY o mocy 33 WAT.

 

Do pobrania

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

3. Załącznik nr 2 – Oświadczenia wykonawcy

4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące doświadczenia

5. Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące braku powiązań

6. Załącznik nr 5 – Oferta