DOTACJE

Rozwój i podniesienie konkurencyjności Visual Sensation Laser Shows & Technologies dzięki innowacyjnym Inwestycjom – II etap

Celem mikroprzedsiębiorstwa działającego na obszarach wiejskich jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez realizację celów szczegółowych:

  • wdrożenie do firmy innowacji procesowej, produktowej i organizacyjnej na poziomie światowym stosowanej krócej niż 5 lat
  • pozyskanie nowoczesnego sprzętu i oprogramowania służącego do podniesienia wydajności i kompatybilnego z już posiadanymi zasobami w firmie
  • oferowanie nowej usługi i udoskonalenie widowisk laserowo-multimedialnych.
  • obniżenie kosztów osobowych poprzez zastosowanie innowacji organizacyjnej
  • poprawę warunków BHP poprzez zakup urządzeń o wskazanej wadze.

Ponadto zostaną uzyskane dodatkowe cele: skrócenie czasu realizacji oferowanych usług, zwiększenie wydajności, podniesienie atrakcyjności wykonywanych usług,

poszerzenie oferty, wzrost pozycji rynkowej, zapewnienie bezpieczeństwa widzów, podniesienie jakości wykonania wyrobów i usług.

Całkowita wartość projektu 2 759 206,00

Kwota dofinansowania 1 227 960,00


Projekt unijny pn.”Rozwój i podniesienie konkurencyjności Visual Sensation laser shows&technologies dzięki innowacyjnym inwestycjom”.
W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące efekty: wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie oraz wprowadzenie innowacji produktowych, nietechnologicznych, procesowych.

– wartość projektu, 1 841 650,00 PLN
– wkład Funduszy Europejskich 828 558,33 PLN


Mamy przyjemność poinformować, że nasza firma otrzymała dofinansowanie do realizacji projektu zatytułowanego: “Innowacyjne widowiska laserowo-multimedialne”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.


Wsparcie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”

FWK_poziom_logo_RGB.jpg